Članak koji je izašao u La voce del popolo ( s prijevodom na hrvatski).

a Fiume l'uso dell'Italiano non ? un problema

Hrvatska Zora : korištenje talijanskog jezika u Rijeci nije problem

per regolare i diritti delle minoranze nazionali, tra i quali quello legato al bilinguismo, a Fiume bisognerebbe trarre spunto dell'esperienza accumulata in questo campo dal Trentino - Alto Adige. A sostenerlo ? Mladen Markovic,  Presidente della sezione fiumana della HZ-a 

Regulirati prava nacionalnih manjina, uključujući i ona vezana uz dvojezičnost, gdje bi se Rijeka trebala inspirirati na stečenom iskustvu na tom polju, iz Trentina i Alto Adigea.  To je podržao Mladen Marković, predsjednik Riječkog ogranka Hrvatske Zore.

"L'uso della lingua italiana non rappresenta un problema ", ha dichiarato MM , che prima di interessarsi alla politica ha lavorato per 17 anni in Italia, costruendo la propria carriera nel campo del turismo e del commercio dei automobili.

"Uporaba talijanskog jezika ne predstavlja problem", rekao je Mladen Marković, gdje je on prije nego što će se zainteresirati za politiku radio 17 godina u Italiji, gradeći osobnu karijeru u sektoru turizma i trgovine s automobilima.

Secondo il nostro interlocutore, nato a Ragusa ( Dubrovnik ) e trapiantatosi a Fiume anni'70, all'et? di due anni, l'ostacolo principale all'affermarsi dei diritti  minoritari sono i problemi esistenziali che assillano la popolazione.

Prema našem sugovorniku, rođenom u Ragusi (Dubrovnik) i njegovim presađivanjem u Rijeku '70 ih, u dobi od dvije godine, glavna zapreka za potrvdu manjinskih prava su egzistencijalni problemi koji pritišću narod.

Fiume sta sprofondando

"A Fiume negli ultimi 30 anni ? stato fatto assai poco. La citt? sta sprofondando"., si ? lamentato il rappresentante della HZ-a nel capoluogo quarnerino. Per Markovic tale situazione dovrebbe essere ribaltata puntando in primo luogo sullo sviluppo dello Campus universitario e sulla valorizzazione delle vie di comunicazione che collegano Fiume all'Europa.

Rijeka tone

"U Rijeci je posljednjih 30 godina vrlo malo učinjeno. Grad tone. "Požalio se predstavnik Hrvatske Zore u glavnom gradu na Kvarneru. Za Markovića bi trebalo ovu situaciju preokrenuti, fokusirajući se prvenstveno na razvoju sveučilišnog kampusa i na valorizaciji prometnih pravaca koji povezuju Rijeku s Europom.

La Hrvatska Zora ? un partito di centro ispirato ai valori cristiani, istituto nel luglio scorso dal medico Milan Kujundzic, noto all'opinione pubblica per aver perso nel maggio del 2012, per una manciata di voti , il ballottaggio per la presidenza della HDZ con TomislavKaramarko. Tra i propositi del partito figurano la volont? di frenare la fuga dei cervelli, di sostenere la ripresa economica e la natalit?. In altre parole l'intento dei fondatori  della HZ consiste nel dare la vita alla "Seconda Repubblica Croata ", abbattendo il bipolarismo politico che ha caratterizzato gli ultimi due decenni la scena politica nazionale.

Hrvatska Zora je stranka centra,nadahnuta kršćanskim vrijednostima, osnovana prošlog srpnja od strane liječnika Milan Kujundžića, poznatog javnosti po tome što je izgubio predsjedništvo HDZ-a u svibnju 2012, za nekolicinu glasova, natječući se u drugom krugu s Tomislavom Karamarkom. Među namjerema stranke su istaknute želje da se obuzda odljev mozgova, da se podupre pokretanje gospodarskog oporavka i porast stope nataliteta. Drugim riječima, namjera osnivača HZ-a je dati život za "Drugu Hrvatsku Republiku", razbijenjem političke bipolarnosti koja je obilježila posljednja dva desetljeća na nacionalnoj političkoj sceni.

 

PHP programming
Kontakt
00385 (0)1 6187 842
info@hrvatska-zora.hr
Folnegovićeva 6,
10000 Zagreb, Zagreb
O stranci

Hrvatska zora stranka naroda utemeljuje se u novim okolnostima, koje su nastale ostvarenjem obiju temeljnih težnji našeg naroda: obnove hrvatske države i njezine potvrde u Domovinskom ratu te pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji kao slobodnoj zajednici europskih država i naroda.
Stranka se utemeljuje i u neobično teškim gospodarskim i društvenim prilikama, u kojima se našlo pučanstvo naše domovine. Stranka se utemeljuje za borbu protiv nacionalnog siromaštva, za oporavak gospodarstva, za dobru zaštitu pučanstva putem jačanja pravne države, za snažno promicanje prave demokracije te za jačanje uloge države u razvijanju proizvodnih snaga.

Opširnije...